Afscheid

‘Hoe lang nog?’

Het zijn woorden die mij nog lang bij zullen blijven. Ze werden uitgesproken door iemand die mij na aan het hart lag en die ondraaglijk leed. Intussen …

Zoekend

 
De verwijlende geur van heiligheid
Door het gehele gebouw
Voelbaar, tastbaar
Raakt mij, verheft mij
En dompelt mij in diepe rouw

Is er een hogere macht?
Een macht die …