Tussen hoop en vrees

als kind lag ik vaak in bed
of zat ik in een hoek
omgeven door speelgoed
waar ik niet naar omkeek
de aandacht gefixeerd op een boek
dromend van verre …

UDS

rillend, trillend, rollend
bollend van trots
een ritmische mix
van urban, dance, metal
trash

Utreg’s nalatenschap

genieten van klanken
op vliezen
mentale beelden
bewegen op dreunen

een reis in mijn …

Zien en luisteren

Ik ben weer te zien en te beluisteren! In de komende weken treed ik namelijk twee keer op. Je kunt me treffen op podia in Breda en Spijkenisse. Uiteraard heb …

Oktobergemoed

als de nacht
donker rollend
doch teder zacht 
de kamer vult

en het licht
zijn toevlucht zoekt 
in de barsten
van het bestaan

wentel ik mij
in de zachte mantel …

Leef ik?

leef ik? ben ik een mens
bestaande uit bloed, vlees en wens
gedachten die ontspringen 

uit onvermoede bronnen bedwingen
tot stroom, tot rivier
die het ellendige meevoert van hier

naar …

Moeder Natuur

foto: margriet.nl

het begint met een vlaag
wat wind die maar al te graag
speelt met takken, bladeren en haar 

de eerste druppel valt voorzichtig 
al snel gevolgd door meer …

Ontmoeting met een zwerfster

Als ik naar jou kijk zie ik geloken ogen die opkijken
naar waterige verten, staren in stilte naar
een toekomst die nooit zal zijn.

Waarin liefde, warmte en thuis als …

Levensvragen

Het pad zo kort, toch is er nog een lange weg te gaan. De wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk en uiteindelijk gaan we ieder ons eigen weegs. De paden op …

Tabeeh, Literair Café

Binnenkort start het nieuwe seizoen bij de lokale omroep ORTS. Een van de nieuwe programma’s in dat nieuwe seizoen zal het maandelijks terugkerend programma Tabeeh Literair Café zijn. Ik zal …