Bloggen tegen eenzaamheid

Bloggen tegen eenzaamheid is een actie van Aap Blog Mies.

Deze dagen zijn vol van licht, sneeuwplezier, festiviteiten, kerstmarkten en wat al niet meer. Maar deze dagen kenmerken zich …