“Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren”

Een week geleden bereikte mij het droevige nieuws dat schrijver en dichter Pierre Maréchal was overleden. Pierre, een schrijver en dichter uit Eindhoven, was één van de oprichters en voorzitter van de Poëzieclub Eindhoven waar ik een aantal keren op het podium heb gestaan. Regelmatig heb ik met Pierre korte gesprekken gevoerd. Over poëzie, over […]