Opschudding

  De wereld is een product van co-creatie Een eeuwigdurend proces zonder evaluatie Verandering in elke gradatie Een voortdurende bouwput Wijzingen resulteren in een wegomleiding Waarin mensen bewegen zonder begeleiding In een continue bombardement van verleiding Waar alles je uitput Toekomst is een woord zonder betekenis Het leeft niet in een constante wijziging Nee.. Het […]

Het vlot der Waanzin

  Langzaam gaat het vlot, vooruit gestuwd door een enkel zeil gemaakt van het vel van hen die deze helse reis nooit zullen maken, de achterblijvers die het leven neerlegden en de wanhopigen hun weg lieten gaan. Een reikende hand naar de lege einder, de ogen ziend wat geen mens bevatten kan. Gestapeld op lichaam […]

De klok slaat…

  De klok slaat twaalf kan de slaap niet vatten de realiteit niet onder ogen zien Mijn hoofd zit vol watten gedachten komen nergens De klok slaat één nog lig ik wakker wil ik niet begrijpen wat ik weet wordt allengs zwakker vermoeidheid slaat toe De klok slaat twee nachtrust is verdwenen en ben aan […]

Zo lang gemist

  Levend in de schemer van licht en donker, dan het een en dan het ander, terwijl langzaam de realiteit vervaagt en de droom mijn werkelijkheid wordt. De ellende van alledag afwerend zoals afweergeschut vijandelijke vliegtuigen neerhaalt. Al wat de ziel nadert wordt gevisiteerd en gefileerd, ontdaan van alles wat onwenselijk is Binnenin de ziel […]

Berlijn

  De felle winterzon doet pijn aan de ogen Maar hij schijnt zonder mededogen. Verlicht een wereld zo onvolmaakt geen wonder dat de mens steeds moedelozer raakt. Aanslagen en geweld zijn aan de orde van de dag Wat meer moet een mens doen dan hij vermag. Zich staande houdend zonder zichzelf van het leven te […]

Het einde van een boom is geenszins vreedzaam

  De wind geselt mij onophoudelijk onvermoeid gaat het door en ik houd mij stevig verankerd in de grond onvergankelijk Tot de wind mij toch teveel wordt en ik na eindeloos meebewegen wordt ontworteld en een diepe val moet maken voor zoveel geweld. Al jaren leef ik en sta ik fier maar nu bereik ik […]

De danseres

  Ze danst rond en rond en lacht.   Plezier in dans en beweging.   Ze zweeft, zwiert en leeft  

Bevroren verlangen

  Het vriest buiten, een weerspiegeling van haar hart. Liefde, diep in permafrost begraven. IJzige gronden verbergen heftige emoties.   Menig man die het probeerde, een schier onmogelijke opgave, niemand die haar ontdooide.   De gevoelens die ze in zich heeft worden door kille ratio verstomd. Gesmoord door de kou die haar hart omgeeft.   […]

Leonard Cohen

  Je donkere, zware stem klinkt uit de luidsprekers, gedichten declamerend op het ritme van instrumenten. Je woorden dringen binnen en landen in een bed van zwaarmoedigheid. De muziek draagt emoties van melancholie, gedragen verdriet, doorspekt met herinneringen aan blijere tijden en de pijnlijke eindes ervan. Het raakt mij diep. Ontroering en dankbaarheid voor je […]

Melancholia

  Bladeren dwarrelen naar beneden, weerspiegeling van mijn innerlijk zelf. Nooit aflatende stroom van loslaten en laten verrotten van verlangens nimmer vervuld. De natuur in overeenstemming met mijn zijn hoe toepasselijk is dit jaargetijde van sterven. Onbereikbare dromen en idealen ingehaald door de tijd en vertrapt door de banale activiteiten van alledag Onvervuld en onbegrepen […]