Filosofie van de koude grond

We leven in een wereld die steeds meer wordt uitgeplozen door wetenschappers en filosofen. Wijsgeren die de wereld duiden in al haar facetten. Soms tegenstrijdig aan elkaar, soms tegenstrijdig met …

Industrial revolution 2

 

De industriële revolutie
die schenkt ons onze absolutie.
Het grijsblauwe staal zet de toon
bepaalt het nieuwe beeld van gewoon.

De rijken, onze nieuwe goden,
vertoeven in hun stalen …

Vermaledijde grenzen

 

In de menselijke geschiedenis is het er altijd geweest

De wens om onszelf te beschermen tegen het wilde beest

Scheidingen geplaatst op strategische punten

En soms met als doel …

Opschudding

 

De wereld is een product van co-creatie
Een eeuwigdurend proces zonder evaluatie
Verandering in elke gradatie

Een voortdurende bouwput

Wijzingen resulteren in een wegomleiding
Waarin mensen bewegen zonder begeleiding

Het vlot der Waanzin

 

Langzaam gaat het vlot, vooruit gestuwd
door een enkel zeil gemaakt van het vel
van hen die deze helse reis nooit zullen maken,
de achterblijvers die het leven neerlegden…

De klok slaat…

 

De klok slaat twaalf
kan de slaap niet vatten
de realiteit niet onder ogen zien
Mijn hoofd zit vol watten
gedachten komen nergens

De klok slaat één
nog lig …

Zo lang gemist

 

Levend in de schemer van licht en donker, dan het een en dan het ander,
terwijl langzaam de realiteit vervaagt en de droom mijn werkelijkheid wordt.
De ellende van …

Berlijn

 

De felle winterzon
doet pijn aan de ogen
Maar hij schijnt
zonder mededogen.

Verlicht een wereld
zo onvolmaakt
geen wonder dat de mens
steeds moedelozer raakt.

Aanslagen en geweld…

De danseres

 

Ze danst

rond en rond

en lacht.

 

Plezier

in dans

en beweging.

 

Ze zweeft,

zwiert

en leeft

 …