Filosofie van de koude grond

We leven in een wereld die steeds meer wordt uitgeplozen door wetenschappers en filosofen. Wijsgeren die de wereld duiden in al haar facetten. Soms tegenstrijdig aan elkaar, soms tegenstrijdig met mijn eigen waarneming. Een wereld zo complex dat ik me …

Industrial revolution 2

 

De industriële revolutie
die schenkt ons onze absolutie.
Het grijsblauwe staal zet de toon
bepaalt het nieuwe beeld van gewoon.

De rijken, onze nieuwe goden,
vertoeven in hun stalen holen
omringt door de schaduwen
van alle weduwen
van hen …

Vermaledijde grenzen

 

In de menselijke geschiedenis is het er altijd geweest

De wens om onszelf te beschermen tegen het wilde beest

Scheidingen geplaatst op strategische punten

En soms met als doel het te vermunten

 

Maar een mens blijft een mens…

Opschudding

 

De wereld is een product van co-creatie
Een eeuwigdurend proces zonder evaluatie
Verandering in elke gradatie

Een voortdurende bouwput

Wijzingen resulteren in een wegomleiding
Waarin mensen bewegen zonder begeleiding
In een continue bombardement van verleiding

Waar alles je uitput

Het vlot der Waanzin

 

Langzaam gaat het vlot, vooruit gestuwd
door een enkel zeil gemaakt van het vel
van hen die deze helse reis nooit zullen maken,
de achterblijvers die het leven neerlegden
en de wanhopigen hun weg lieten gaan.

Een reikende hand …

De klok slaat…

 

De klok slaat twaalf
kan de slaap niet vatten
de realiteit niet onder ogen zien
Mijn hoofd zit vol watten
gedachten komen nergens

De klok slaat één
nog lig ik wakker
wil ik niet begrijpen wat ik weet
wordt …

Zo lang gemist

 

Levend in de schemer van licht en donker, dan het een en dan het ander,
terwijl langzaam de realiteit vervaagt en de droom mijn werkelijkheid wordt.
De ellende van alledag afwerend zoals afweergeschut vijandelijke vliegtuigen neerhaalt.
Al wat de …

Berlijn

 

De felle winterzon
doet pijn aan de ogen
Maar hij schijnt
zonder mededogen.

Verlicht een wereld
zo onvolmaakt
geen wonder dat de mens
steeds moedelozer raakt.

Aanslagen en geweld
zijn aan de orde van de dag
Wat meer moet …

Het einde van een boom is geenszins vreedzaam

 

De wind geselt mij onophoudelijk
onvermoeid gaat het door
en ik houd mij stevig verankerd in de grond
onvergankelijk

Tot de wind mij toch teveel wordt
en ik na eindeloos meebewegen
wordt ontworteld
en een diepe val moet maken…

De danseres

 

Ze danst

rond en rond

en lacht.

 

Plezier

in dans

en beweging.

 

Ze zweeft,

zwiert

en leeft

 …